Джакузи от Далия ООД Варна

Джакузи от Далия ООД Варна
Командният панел дава възможност за регулиране мястото, силата, времето на масажа. Управлява останалите ефекти – звук, светлина, топлина, водопад, озониране.