Джакузи от Далия ООД Варна

Джакузи от Далия ООД Варна

Джакузи от Далия ООД Варна
Знаем, че въздухът до водопадите е възможно най-наситен с отрицателни йони. Изкуствения ефект на водопада наподобява природния аналог, но в значително по-малка степен. Но е важно допълнение към общия ефект от ползване на джакузито.